Şirket felsefesi

Luftbild MANN EnergieHedefimiz, sürdürülebilir ortak başarımıza esas oluşturacak kârlı büyümedir.

Temel uzmanlık alanlarımız elektrik santralleri, ısıtma ve yakıt teknolojisi ile bina hizmetleri mühendisliğidir (TGA).

Enerji teknolojisi alanında uluslararası alanda faaliyet gösteren bir hizmet şirketiyiz. Misyonumuz; insan, teknoloji ve çevreden oluşan bu zorlu alanda müşterilerimizin enerji tedariklerinin sürekli gelişimini sağlamaktır. Tarafsız ve bağımsız bir hizmet tedarikçisi olarak, değişmekte olan pazarlarda müşteri ve servis odaklı olarak faaliyet göstermekteyiz.

İşimiz, sosyal ve endüstriyel gelişimin teknik ilerlemeler olmadan mümkün olmaması görüşünü temel alır. Şirketimizin pazar faaliyetleri, uzun yıllara dayalı deneyimimiz temelinde elektrik santrali, ısıtma ve yakıt teknolojisi ile bina hizmetleri mühendisliğine odaklanmıştır.

Hizmetlerimizin temel özelliklerini bağımsızlık, tarafsızlık ve profesyonel uzmanlık oluşturmaktadır. Hizmetlerimiz aynı zamanda bölgemizde yeniliğin de diğer adı haline gelmiştir. Bu, projelerimizin aldığı sayısız ödülü vurgulamaktadır.Gelecekte hızlı teknolojik gelişmeler alanında şimdiye kadar olduğundan daha fazla güven duyulan marka haline gelmek istiyoruz.

Hedeflerimiz iyi hizmet, müşteri memnuniyeti ve ekonomik başarıdır. Çevreyi etkilemeden toplumsal ve endüstriyel gelişim mümkün değildir. Bu nedenle hava, toprak, su ve doğal kaynaklarla ilgili uygulamalarda ekolojik sorumluluklar tabii ki  kaçınılmazdır.

  Şirketimizin en önemli başarı faktörü çalışanlarımızdır. Bağlılıkları, mesleki anlamdaki uzmanlıkları ve gösterdikleri performans gerçekten dikkat çekicidir. Karşılıklı güven sayesinde, eleştiride bulunmanın desteklendiği ve kendine güvenin beklendiği açık bir kurumsal kültür oluşturduk. Amaca uygun ve hızlı bir iletişim geliştiriyor ve destekliyoruz. Kişisel potansiyellerini ortaya çıkarmak için sürekli eğitim ve amaca yönelik gelişim faaliyetleri ile yardımcı olduğumuz çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz.

Müşteriler, varlığımızın  güvencesidir.Pazarda başarılı olabilmek için müşterilerimizi hizmetlerimizin kalitesiyle ikna etmemiz gerekiyor. Güvenilirlik, karşılıklı saygı ve güven sayesinde uzun vadeli ve ekonomik açıdan sağlıklı müşteri ilişkileri kuruyoruz. Böylece gelecekteki müşterilerimize de cazip bir ortaklık konusunda güvence veriyoruz. Müşteriye özel çözümler sayesinde etkili, uzman ve servis odaklı hizmet sağlayıcı olarak rakiplerimizden ayrılıyoruz. Tedarikçilerimizle, mümkün olduğunca uzun ve iki tarafa da sürekli olarak faydalı olacak ilişkiler kurmak istiyoruz. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız, hizmetlerimizin kalitesine büyük ölçüde katkıda bulunuyor.

DornbirnSchwedtYaptığımız işlerle çevrenin korunması, teknoloji ve ekonomiklik unsurlarının sürdürülebilir şekilde birbirleriyle uyumlu olduğunu gösteriyoruz. Çevrenin korunması bizim için önem taşımaktadır ve faaliyetlerimizde belirleyici bir role sahiptir. Kısacası, çevrenin korunmasını sürekli ve kapsamlı bir görev ve zorlu bir durum olarak kabul ediyoruz. Hizmetlerimizde ihtiyatlı kullanım ve doğal kaynakların korunmasına odaklanılır.

Ulaştığımız sonuçlarla asla yetinmiyoruz. Gelecekle ilgili fırsatlara açığız, yapıcı değişimleri destekliyoruz ve gerekli değişiklikleri kendimizi adamış bir şekilde uyguluyoruz. Yenilik, iyileşmenin anahtarıdır. Sürekli daha iyi olmak istiyoruz.

Birlikte çalıştığımızda daha fazlasına ulaşıyoruz. Bu nedenle iş arkadaşlarımızın bilgilerini ve katkılarını takdir ediyoruz. Karşılıklı olarak iyi niyet besliyoruz. İyi bir ekip çalışması, her bireyin aktif olarak katılımı ve aynı zamanda yeteneğini, becerisini ve kapasitesini ortak amacın hizmetine sunması sayesinde canlı kalır. Bu, aynı zamanda faaliyetlerimizin başkalarının üzerindeki etkisini zamanında dikkate almamız sayesinde gerçekleşir.

Doğruluk, güven ve karşılıklı saygı bizim için önem taşır. Dürüst ve samimiyiz, yasalara uyarız ve etik prensiplere uygun şekilde hareket ederiz. Yükümlülüklerimizi yerine getirirce eylemlerimizin sorumluluklarını şahsen üstleniriz. Birbirimize adil ve dürüst bir şekilde davranırız, iş arkadaşlarımıza güvenir ve bütün güvenilir bir şekilde hareket ederiz.

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*