Geçmiş ve değişim

Dieselkraftwerk 1904

Dreherei 1915

Motor 2005

Plant Engineering GmbH Ocak 2006'da önce Mann Engineering GmbH olarak Mann Energie ve Dr. Müh. Stefan Döring'in eşit oranda hissesiyle kuruldu. Dr. S. Döring Mann Energie'de (www.mann-energie.de) başlangıçta işletme mühendisi, daha sonra da ticari şirket temsilcisi olarak görev yapmıştır. Bu nedenle aşağıda, geçmişin kısa bir özeti verilmiştir:

Mann Energie, 1994/1995 yıllarında 4. BImSchV 1.2'ye (sevk araçları hariç) uygun olarak bir biyokütle kojenerasyon santrali kurmuştur. Bu kojenerasyon santralinde işlenmemiş ağaç enerji üretiminde değerlendirilmektedir. 1995'ten beri tahtanın hazırlanması sürekli olarak daha da geliştirilmiştir.

Odun yongası ısıtma sistemleri için kalitatif olarak yüksek kaliteli yakıtın hazırlanması ve tedarik edilmesi, şirketin diğer bir dayanak noktasıdır. Burada, yakıtın ilgili uygulama teknolojisine göre uyarlanmasına özel bir önem verilmektedir. Bu, birçok tesis sadece işlenmemiş ağacı  değerlendirebildiğinden hem şekil, hem de kalite açısından önemlidir. Hazırlama işlemi esasen parçalayıcı, tamburlu elekler, titreşimli elekler ve kurutma aracılığıyla gerçekleştirilir.

Şirketin ağırlık verdiği diğer bir nokta, kojenerasyon santralinin merkez ofisten işletimidir. Üretilen ısı, bir yerel ısıtma şebekesi, düşük sıcaklıklı konveyörlü bir  kurutucu ve ahşap pelet üretimi için kullanılır. Kullanılan yakıtlar işlenmemiş ağaçtır. Mann Energie, 2002'den beri Langenbach’taki tesisinde yılda 35.000 tonluk ahşap pelet kapasiteli bir ahşap pelet üretimini de sürdürmektedir.

Bağımsız Plant Engineering GmbH, Ocak 2006'daki kuruluşundan beri kojenerasyon santralleri, elektrik santralleri ve pelet üretim tesisleri tasarlamakta ve kurmaktadır. Yani isim ve mülkiyet hakkı yenidir. MANN şirketler grubuyla teknik bağ, pratiğe yönelik bilgi birikimi ve şirketin "Yenilenebilir hammaddelerden ve geriye kalanlardan enerji kazanımı" ana hedefi değişmemiştir. Böylece salt mühendisliğin yanı sıra bakım çalışmaları ve devreye alma işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Bu,  Plant Engineering GmbH'nın pazardaki üstün konumunu sağlamaktadır.

Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlar da faaliyet kapsamına dahildir:

  • Yanmalı motorların temel alındığı biyoyağ kojenerasyon santralleri. Tercih edilen yakıt: Hali hazırda kullanılmakta olan bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar (atık yemeklik yağlar).
  • Ahşap yakmalı kojenerasyon santralleri ve ahşap yakmalı ısı santralleri
  • Atık yakıtlı kojenerasyon santralleri
  • Biyokütle gazlaştırma tesisleri
  • Pelet üretim tesisleri
  • Kurutma tesisleri
  • Merkezi ve yerel ısıtma şebekeleri
  • Yukarıda belirtilen alanlarda araştırma ve geliştirme

Büyümekte olan diğer bir alan da, bina hizmetleri mühendisliği ve enerji danışmanlığının yanı sıraenerji performansı sertifikalarının hazırlanmasıdır.

Ocak 2006 ile Aralık 2008 arasında çalışan sayısı sürekli olarak artmıştır.

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*