Şirket ortakları

Stefan DöringDr. Mühendis Stefan Döring, Plant Engineering GmbH'nın tek hissedarıdır. RWTH Aachen'de aldığı enerji teknolojisi üzerinde yoğunlaştığı makine mühendisliği eğitimini 1996'da tamamlamıştır. Enerji tekniği alanındaki doktorasını yine RWTH Aachen'de yapmıştır.

Stefan Döring, Kasım 1998'den Aralık 2005'e kadar önce Mann Energie'de işletme mühendisi olarak görev yapmış ve kısmen ödül almış bazı enerji teknolojisi projelerinin başarılı şekilde uygulanmasından sonra 2002 yılında ticari mümessillik yetkisi almıştır. Stefan Döring, mesleki faaliyetleri sırasında farklı ısıtma santralleri ve kojenerasyon santrallerinin inşasında proje yöneticisi olarak da görev yapmıştır. 2001'de Almanya'nın o zamana kadarki en büyük pelet tesisinin kurulumunu yönetmiş, daha sonra bu tesisin işletiminden de sorumlu olmuştur. Böylece kojenerasyon santrali teknolojisi, hammadde yönetimi, pelet üretimi ve pelet uygulaması alanlarında pratik deneyim kazanma fırsatını yakalamıştır.

Ocak 2006'da, tesislerin işletiminden ziyade mühendisliğe odaklanmak istediğinden, o zamanki işvereni ile birlikte Mann Engineering GmbH şirketini kurmuştur. Ortakların her birinin %50 paya sahip olduğu  Mann Engineering GmbH, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeyi hayata geçirmiştir. Şirket, 2006 ile 2008 arasında personel anlamında sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Aralık 2008'de Stefan Döring şirket hisselerinin % 100'ünü devralmış ve şirketin Mann Engineering GmbH olan ismini Plant Engineering GmbH olarak değiştirmiştir.

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*