Waste to Energy

İster ekolojik, ister ekonomik nedenlerle olsun, evsel, artık ve ticari atıklar ve endüstriyel üretim atıklarıyla kaynakları koruyacak şekilde çalışmak, günümüzün en zorlayıcı konularından biridir. Yakıtların enerji üretimine değerli bir katkıda bulunduğunu birçok durumda kanıtlamış bulunuyoruz. Burada birincil enerji kaynaklarında hedeflenen tasarruflar, geçmişten beri CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Çünkü termik tasfiye prosesleri sırasında oluşan ısı verimli bir şekilde kullanıldığında, bu tasarruflar sayesinde faydalı enerjiye dönüştürülmektedir: Bu da buhar veya sıcak su şeklinde, elektrik üretiminde veya proses ısısı veya merkezi ısıtma ısısı olarak kullanılabilmektedir. Yeni bir gelişme, atıkların özel hazırlama tesislerinde hazırlanmasıdır. Atık akışlarından, değerli maddelerin (örn. metaller) yanı sıra, merkezi olmayan elektrik, buhar ve ısı üretimi için en uygun şekilde kullanılan ikame yakıtlar da elde edilmektedir.

Geri dönüşüm ekonomisinin önemli bir kısmını atıklardan ikame yakıt kazanımı oluşturur. Bu ikame yakıtlar, hem kamusal enerji üretimine yönelik elektrik santrallerinde, hem de proses enerjisi ihtiyacının karşılanması için endüstriyel elektrik santrallerinde kullanılabilir.

Electrawinds

Electrawinds

Bu konudaki faaliyetlerimiz, diğer alanlardaki faaliyetlerle örtüşmektedir ve aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Projelendirme
 • Konsept ve fizibilite çalışması
 • Ön planlama ve taslak planlaması
 • İzin planlaması
 • Uygulama planlaması
 • Münferit işlemlerin ihaleleri
 • İhale aşamasında karar verme
 • Proje koordinasyonu
 • İnşaat denetimi
 • Devreye alma
 • İşletim desteği
 • Bakım çalışmaları
 
tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*