Pelet ve briket üretim tesisleri

Schwedt Pelet ve briket üretim tesislerinde biyolojik yakıtlar özel parametrelere dönüştürülür. Klasik yakıtlar:

 • DIN, DIN-Plus, Ö-Norm'a uygun peletler
 • Endüstriyel peletler
 • Odun yongası
 • Çok farklı şekillerde ahşap briketler
 • Ağaç kabuğu briketleri

Biyokütleler, üretim sırasında küçültme, ayırma, kurutma, presleme, vb. gibi farklı işlemlerden geçer. Böylece yakıtlar sık sık enerjik olarak yoğunlaşır; özgül ısıtma değeri yükselir. Bu ısıtma değeri artışı, biyokütlenin daha verimli bir şekilde taşınması ve otomatikleştirilmiş yakma tesislerinde kullanımı için ön koşuldur. Ayrıca işleme aşamasının ardından yakıtların mevcut büyük enerji santrallerinde yakılması da mümkündür. Bu sırada, üretim sırasında bunun için belirtilen özel yakıt spesifikasyonlarına uyulmasına dikkat edilmelidir.

Bu konudaki faaliyetlerimiz, diğer alanlardaki faaliyetlerle örtüşmektedir ve aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Projelendirme
 • Konsept ve fizibilite çalışması
 • Ön planlama ve taslak planlaması
 • İzin planlaması
 • Uygulama planlaması
 • Münferit işlemlerin ihaleleri
 • İhale aşamasında karar verme
 • Proje koordinasyonu
 • İnşaat denetimi
 • Devreye alma
 • İşletim desteği
 • Bakım çalışmaları

Schwedt

pellets 

 
tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*