Motorlu kojenerasyon santralleri

Motor ünitesi başına 0,4 MW ila 18 MW'lık bir güç aralığında ve birkaç MW'tan yüzlerce MW’a varan tesis gücüne sahip motorlu kojenerasyon santrallerinin planlanması, kurulum ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda biyoyağlar, kullanılmış bitkisel yağlar ve hayvansal yağlar, ağır yağlar ve biyogazlar gibi ağır yakıtlar alanında uzmanlaştık.

Bu konudaki faaliyetlerimiz, diğer alanlardaki faaliyetlerle örtüşmektedir ve aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Projelendirme
 • Konsept ve fizibilite çalışması
 • Ön planlama ve taslak planlaması
 • İzin planlaması
 • Uygulama planlaması
 • Münferit işlemlerin ihaleleri
 • İhale aşamasında karar verme
 • Proje koordinasyonu
 • İnşaat denetimi
 • Devreye alma
 • İşletim desteği
 • Bakım çalışmaları
NBO OberhonnefeldElectrwinds MoeskroenDornbirn
 
tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*