Stuttgart: 11. Pelet Sanayi Forumu'nda, Bay Dr. Döring "Uzak Doğu Rusya'da kütük hazırlama ile pelet üretim tesisinin planlanması ve kurulmasıyla ilgili ilerleme raporu. Isı verilerek kurutulan peletlere ilişkin avantajların değerlendirilmesi" başlıklı bir konuşma yaptı.

Özet

 

Bir ahşap peletleme tesisinin başarılı şekilde işletilmesi, ekonomik açılardan öncelikle giriş maddelerinin tedarik pazarına ve güvenli kilit pazarlara bağlıdır. Almanya'da ahşap pelet talebi, ülke içinde üretilen ürünlerle ve ithalat ürünleriyle karşılanmaktadır. Giriş malzemesiyle bağlantılı arz ve talep arasındaki etkileşim ve üretilen nihai ürünler (DIN Plus veya endüstriyel peletler) fiyat göstergelerini belirlemektedir. Almanya'da, ülkede üretilen ahşap peletler için yer faktörü, (lojistik zincirleri), nispeten kısa nakliye yolları ve iyi altyapı sayesinde karşılaştırmalı olarak önemsiz bir rol oynamaktadır. Bulunabilirlik ve maliyet yapısı nedeniyle bir işletmecinin ekonomik başarısı için belirleyici olan, güvenli bir kilit pazarla (yerel/uluslararası) birlikte, uygun giriş malzemesinin ekonomik ve kantitatif olarak güvenli şekilde tedarik edilmesidir.

Birçok doğu bölgesinde durum bunun tersine farklı şekilde gerçekleşmektedir. Ağacın kolayca bulunabilmesi nedeniyle nesillerden beri ciddi bir ahşap ekonomisi mevcuttur. Geçmişte yerel ihtiyaç ve ihracat için birincil kütükler cömertçe kullanılmıştır. Ağaçtan yapılmış hazır ürünler kısmen yeniden ithal edilmiştir. Ülkedeki katma değer zincirlerini arttırmak için geçmişte ek işleme tesisleri desteklenmiş veya ihracatta kütük ve ahşap ürünlerinde gümrük kaldırılmıştır.

Talaşlar veya ahşap yan ürünleri için kilit pazarlara sahip olmamaları nedeniyle ek işleme tesisleri konumsal olarak tecrit durumunda oldukları için, birçok durumda bir "tasfiye sorunu" ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni, işlenmiş ahşap miktarının çok fazla olması ve bununla bağlantılı olarak ahşap yan ürünlerine (talaş) olan hücumdur. Nispeten yüksek su içeriği, düşük yığın yoğunluğu ve uzun lojistik yolları nedeniyle taze talaş ve ağaç yan ürünlerinin taşınması birçok durumda ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ahşap peletleme için kullanılan giriş malzemesinin fiyatı bu tür bölgelerde Almanya ile karşılaştırıldığında önemsiz bir role sahiptir. Bunun tersine lojistik, ekstra zorlayıcı bir durum haline gelmekte ve önemli bir maliyet faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle demiryolu hatlarına ve su yollarına erişimi olan yerler tercih edilmektedir.

Ahşap peletler su girişine karşı hassas olduğu için peletlerin taşınması ve depolanması birçok durumda tahıllarda olduğu gibi gerçekleştirilir. Bununla kıyaslandığında açıkta depolama ve açık demiryolu vagonlarında taşıma maliyet açısından oldukça uygundur. Birçok durumda kömür taşımayı temel alan bu tür bir altyapı mevcuttur.

Bu nedenle bu bölgelerde biyokütlenin ısı vererek kurutulması ve ardından sıkıştırma (örn. peletleme) ilgi görmeye başlamıştır. Burada, su çekmeme özelliği ve enerji yoğunluğunun artması birincil avantajlar olarak görülmelidir.

Pelet üretimi konusunda Doğu Rusya Khabarovsk bölgesindeki ARKAIM Pelet Fabrikası örnek gösterilebilir. Burada, 2 hat üzerinde toplam 8 pelet presi içeren yaklaşık 240.000 t/a kapasiteye sahip bir tesis söz konusudur. Bu projedeki genel ihracatçı, R.E.M. Engineering AG şirketidir.

 

Tesis esasen aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

 

-          Kütüklerin kabuklarının soyulması ve kütük kesme

-          Islak talaş deposu

-          Tamburlu kurutma

-          Kuru talaş deposu

-          Pelet üretim tesisi ve biyokütle kojenerasyon santrali

 

Tesisin önemli teknik bilgileri:

 

-          Kapasite: 240.000 t/a ahşap pelet

-          Pres sayısı: 10

-          Giriş maddesi: Tomruk, ıslak testere talaşı, ıslak odun yongası, kuru planya talaşı ve çapraz kesilmiş parçalar

-          Durum: İnşaat halinde, devreye alma Ekim/Kasım 2011

 

 

Pellet_1

 

Pellet_2

 

Pellet_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr/leistungsspektrum-tr/biomasseheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/waste-to-energy-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/motorheizkraftwerke-tr.html
tr/leistungsspektrum-tr/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-tr.html
*