Bedrijfsfilosofie

Luftbild MANN EnergieWe streven naar een rendabele groei die als basis moet dienen voor ons gezamenlijk duurzaam succes.

Onze belangrijkste competenties bevinden zich op het vlak van de krachtcentrale-, verwarmings- en brandstoftechniek, alsook op het vlak van de technische voorzieningen voor gebouwen (TGA).

We zijn internationaal actief als dienstverlenend bedrijf op het vlak van de energietechnieken. Het is onze taak te werken aan een duurzame ontwikkeling van de energiebevoorrading van onze klanten, vanuit de standpunten van mens, techniek en milieu. Als neutrale en onafhankelijke dienstverlener trachten wij steeds klant- en servicegericht te handelen, ongeacht de snelheid waarmee de markten evolueren.

Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat maatschappelijke en industriële ontwikkeling niet mogelijk is zonder de nodige technische vooruitgang. Steunend op onze jarenlange ervaring hebben we de marktactiviteiten van ons bedrijf geconcentreerd op de segmenten krachtcentrale-, verwarmings- en brandstoftechniek alsook technische voorzieningen voor gebouwen.

Onze dienstverlening onderscheidt zich door zijn onafhankelijkheid, neutraliteit en vakkundige competentie. In onze regio is die dienstverlening ook synoniem geworden voor innovatie. Wat bewezen wordt door talrijke onderscheidingen voor projecten die door ons werden gerealiseerd. Ook op het vlak van snelle technische ontwikkelingen willen we er in de toekomst aan werken om, nog meer dan voorheen, het vertrouwde merk van de klanten te worden.

Een goede dienstverlening, tevreden klanten en goede bedrijfsresultaten: dat zijn onze doelstellingen. Maatschappelijke en industriële ontwikkeling is niet mogelijk zonder het milieu te beïnvloeden. Verantwoordelijk omgaan met het milieu (lucht, bodem, water en natuurlijke rijkdommen) is voor ons dan ook een evidente vereiste.

  Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor voor het succes van ons bedrijf. Zij overtuigen de klant door hun engagement, vakkundige competentie en prestaties. Via wederzijds vertrouwen creëren we een open bedrijfscultuur, waarin een kritische geest wordt gestimuleerd en men enige bereidheid om in conflict te gaan verwacht. We onderhouden en bevorderen een doelgerichte en snelle communicatie. We investeren in onze medewerkers via doorlopende bijscholingsmogelijkheden en maatregelen voor verdere ontplooiing, waarmee we hen willen helpen om hun individueel potentieel ten volle te benutten.

Dankzij de klanten kunnen we bestaan. We moeten hen dan ook via de kwaliteit van onze prestaties overtuigen, zodat we successen kunnen boeken op de markt. Betrouwbaarheid, wederzijds respect en vertrouwen zijn de vereisten om een duurzame en economisch gezonde relatie met de klant op te bouwen. En zo laten we ook potentiële klanten zien dat we met zekerheid een aantrekkelijke partner kunnen zijn. Ten opzichte van de concurrentie onderscheiden we ons via oplossingen op maat van de klant als een efficiënte, competente en servicegerichte dienstverlener. En ook met onze leveranciers willen we uiteraard een stevige relatie opbouwen die zo lang mogelijk meegaat en voor beide partijen interessant is. Onze leveranciers en handelspartners dragen aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dienstverlening.

DornbirnSchwedtVia onze prestaties laten we zien dat milieubescherming, techniek en rendabiliteit duurzaam met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het behoud van ons milieu is een belangrijk gegeven dat onze handelingen bepaalt. We zien milieubescherming dan ook als een permanente en belangrijke opdracht en uitdaging. Onze diensten zijn erop gericht om de natuurlijke rijkdommen op een ecologisch verantwoorde manier te gebruiken en te handhaven.

We zijn nooit tevreden met wat we bereiken. We staan open voor de kansen die de toekomst ons biedt, ondersteunen de constructieve verandering en engageren ons ertoe om de nodige wijzigingen uit te voeren. Innovatie is de sleutel voor verbeteringen. We willen steeds beter worden.

We bereiken meer door samen te werken. Daarom waarderen we de kennis en bijdragen van onze collega's. We gaan ervan uit dat eenieder van goede wil is. Om te komen tot goede teamprestaties moet iedereen actief meewerken, alsook bereid zijn om zijn talenten, vaardigheden en capaciteiten in dienst te stellen van het algemeen belang. Maar daarbij moeten we ook tijdig rekening houden met de impact van onze handelingen op de andere.

Integriteit, vertrouwen en wederzijds respect zijn voor ons belangrijk. We zijn oprecht en eerlijk, respecteren de wetten en handelen volgens ethische principes. We komen onze verplichtingen na en nemen onze verantwoordelijkheid op voor onze daden. We gaan rechtvaardig en correct met elkaar om, vertrouwen onze collega's en gedragen ons zodat men ons ook kan vertrouwen.

nl/leistungsspektrum-nl/biomasseheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/waste-to-energy-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/motorheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-nl.html
*