Historiek en evolutie

Dieselkraftwerk 1904

Dreherei 1915

Motor 2005

Plant Engineering GmbH werd opgericht in 2006, toen nog genaamd Mann Engineering GmbH, met Mann Energie en Dr.-Ing. Stefan Döring als gelijkwaardige aandeelhouders. Dr. S. Döring was eerder actief bij Mann Energie (www.mann-energie.de) als bedrijfsingenieur, maar werd later aangesteld tot volmachthouder. Hierna volgt een korte terugblik:

Mann Energie realiseerde in de jaren 1994/1995 een warmtekrachtcentrale op biomassa conform de 4e BImSchV 1.2 (zonder subsidies). In deze warmtekrachtcentrale werden onbewerkte houtsoorten verwerkt voor energiedoeleinden. Sinds 1995 werd de voorbereiding van het hout continu verder ontwikkeld.

De voorbereiding en levering van een kwalitatief hoogstaande brandstof voor verwarmingsinstallaties op houtspaanders is een ander activiteitensegment van het bedrijf. Hier wordt vooral veel aandacht besteed aan de afstemming van de brandstof in functie van de respectieve toepassingstechnologie. Daarbij gaat het zowel om de vorm als om de kwaliteit, want heel wat installaties werken alleen maar op onbewerkt hout. De voorbereiding verloopt hoofdzakelijk via shredders, trommelzeven, trilzeven en drogers.

Een ander zwaartepunt binnen het bedrijf is de exploitatie van de eigen warmtekrachtcentrale. De geproduceerde warmte wordt gebruikt voor een lokaal verwarmingsnetwerk, een lagetemperatuurdroger met transportband en de productie van houtpellets. Eén van de brandstoffen die hiervoor worden gebruikt, zijn onbewerkte houtsoorten. Sinds 2002 exploiteert Mann Energie ook een houtpelletproductie in de vestiging van Langenbach met een capaciteit van 35.000 ton houtpellets per jaar.

De autonome firma Plant Engineering GmbH ontwerpt en realiseert sinds de oprichting in januari 2006 warmtekrachtcentrales, krachtcentrales en installaties voor pelletproductie. Dus alleen de naam en de aandelenverhoudingen zijn veranderd. De verbondenheid met het MANN-concern wat betreft vakkundigheid, de praktische kennis en ook de belangrijkste doelstelling, zijnde "Energiewinning uit duurzame grondstoffen en uit alles wat overblijft" zijn echter gebleven. Naast het louter engineerings-werk worden ook onderhoudswerken en inbedrijfstellingen gerealiseerd. Daardoor heeft Plant Engineering GmbH zich een uitstekende positie op de markt weten te verwerven.

De volgende domeinen worden o.a. gedekt:

  • Warmtekrachtcentrales op biologische olie via verbrandingsmotoren. Preferente brandstof: al gebruikte plantaardige en dierlijke oliën en vetten (gerecycleerde eetbare vetten).
  • Warmtekrachtcentrales en verwarmingsinstallaties op hout
  • Warmtekrachtcentrales op afval
  • Vergassingsinstallaties op biomassa
  • Installaties voor de productie van pellets
  • Drooginstallaties
  • Lokale en stadsverwarmingsnetten
  • Onderzoek en ontwikkeling in diverse gebieden

Een ander groeiend segment waarin het bedrijf actief is, zijn de technische voorzieningen voor gebouwen, alsook energieadvies en de uitwerking van energieanalyses.

Tussen januari 2006 en december 2008 is het personeelsbestand continu gestegen.

nl/leistungsspektrum-nl/biomasseheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/waste-to-energy-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/motorheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-nl.html
*