Waste to Energy

Of men dit nu doet om ecologische of om economische redenen, het milieuvriendelijk omgaan met huishoudelijk, rest- en bedrijfsafval alsook afval uit industriële productie is één van de meest veeleisende uitdagingen van onze tijd. Dat deze brandstoffen een waardevolle bijdrage leveren tot de opwekking van energie, hebben we in heel wat gevallen bewezen. De aldus gerealiseerde besparingen voor primaire energiebronnen dragen dan ook bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Want bij een efficiënt gebruik kan de warmte die ontstaat tijdens de thermische afvalverwerkingsprocessen hiermee worden omgezet in bruikbare energie, in de vorm van stoom of warm water, dat op zijn beurt dan weer kan worden gebruikt om stroom op te wekken of als proceswarmte resp. stadsverwarming. Een nieuwe ontwikkeling is de voorbereiding van afval in speciale voorbereidingsinstallaties. Uit de afvalstromen worden naast waardevolle stoffen (bv. metalen) ook biobrandstoffen gehaald, die optimaal kunnen worden ingezet als brandstof voor de gedecentraliseerde productie van stroom, stoom en warmte.

Het winnen van biobrandstoffen uit afval is een belangrijk onderdeel van de recycling-industrie. Deze biobrandstof kan zowel in krachtcentrales voor gemeentelijke energieopwekking als in industriële krachtcentrales voor de dekking van de vraag naar procesenergie worden gebruikt.

Electrawinds

Electrawinds

Onze prestaties op dat vlak zijn aanvullend op de prestaties van anderen en kunnen als volgt worden samengevat:

 • Projectplanning
 • Concept- en haalbaarheidsstudie
 • Voorafgaande en ontwerpplanning
 • Goedkeuringsplanning
 • Uitvoeringsplanning
 • Aanbestedingen voor de individuele activiteiten
 • Besluitvorming bij de gunning
 • Projectcoördinatie
 • Bouwtoezicht
 • Inbedrijfstelling
 • Exploitatie
 • Onderhoud
 
nl/leistungsspektrum-nl/biomasseheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/waste-to-energy-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/motorheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-nl.html
*