Warmtekrachtcentrales op biomassa

van Roje Het opwekken van elektriciteit en warmte uit biomassa is een van de belangrijkste pijlers van onze onderneming. Plant Engineering GmbH beschikt over de nodige praktijkervaring en competentie om uw partner te worden voor het ontwerp, de exploitatie en het onderhoud van warmtekrachtcentrales en verwarmingsinstallaties op biomassa. Onze ingenieurs komen overwegend uit de exploitatie van dergelijke installaties.

Wat betreft de brandstoffen, hebben wij ons zowel op vaste als op vloeibare biomassa geconcentreerd. Met vaste biomassa bedoelen we niet alleen hout, maar ook andere producten zoals graan, wijndroesem enz. Onder vloeibare biomassa verstaan we zowel dierlijke vetten als plantaardige oliën en vetten. We besteden niet alleen bijzondere aandacht aan verse biomassa, maar ook aan de energiegerichte verwerking van biogene afvalstoffen die voorafgaand al één of meer levenscycli hebben doorlopen.

 

Onze prestaties op dat vlak zijn aanvullend op de prestaties van anderen en kunnen als volgt worden samengevat:

 • Projectplanning
 • Concept- en haalbaarheidsstudie
 • Voorafgaande en ontwerpplanning
 • Goedkeuringsplanning
 • Uitvoeringsplanning
 • Aanbestedingen voor de individuele activiteiten
 • Besluitvorming bij de gunning
 • Projectcoördinatie
 • Bouwtoezicht
 • Inbedrijfstelling
 • Exploitatie
 • Onderhoud
van Roje van Roje van Roje
nl/leistungsspektrum-nl/biomasseheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/waste-to-energy-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/motorheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-nl.html
*