• Planung

  • Entwicklung

  • Projektsteuerung

 

Stuttgart: Tijdens het 11e industrieforum over pellets op 5 oktober 2011 heeft Dr. Döring de voordracht "Verslag van mijn ervaringen bij het ontwerpen en opzetten van een pelletsproductie met stamhoutvoorbereiding in het Verre Oosten van Rusland. Inschatting van de voordelen vanr getorreficeerde pellets." gegeven.

Samenvatting

 

De vanuit economische standpunten succesvolle exploitatie van een installatie voor houtpellets is in eerste instantie afhankelijk van de markt voor de aankoop van de brandstoffen en van de gegarandeerde afzetmarkten. In Duitsland wordt de vraag naar houtpellets gedekt door producten die in eigen land worden geproduceerd en door import. De interactie tussen vraag en aanbod voor de grondstoffen en de geproduceerde eindproducten (DIN Plus of industriële pellets) bepalen de prijsindicaties. In Duitsland is voor houtpellets die in eigen land worden geproduceerd, de locatie (logistieke keten) in vergelijking niet zo belangrijk vanwege de relatief korte transportroutes en de goede infrastructuur. Gezien de beschikbaarheid en de kostenstructuur wordt het economisch succes van een exploitant bepaald door een rendabele en wat betreft de hoeveelheid verzekerde bevoorrading van de juiste grondstoffen, gecombineerd met een gegarandeerde afzetmarkt (lokaal/internationaal).

De situatie in heel wat gebieden in het oosten ziet er daarentegen anders uit. Gezien de grote beschikbaarheid van hout bestaat er al generaties lang een duidelijke houteconomie. In het verleden werden vooral stamhoutsoorten voor lokaal gebruik en voor de export ingeslagen. Afgewerkte producten in hout werden deels opnieuw geïmporteerd. Om de binnenlandse toeleveringsketens te versterken, werden in het verleden verwerkingsbedrijven ondersteund of werden op stamhout en houten producten uitvoerrechten geheven.

Aangezien de verwerkingsbedrijven door hun geografische geïsoleerdheid niet over de nodige afzetmarkten beschikten voor zaagsel of bijproducten van hout, is in veel gevallen een "afvalverwijderingsprobleem" ontstaan. De reden hiervoor is de grote hoeveelheid verwerkt hout en het daarmee gepaard gaande volume bijproducten van hout (zaagsel). Aangezien vers zaagsel en bijproducten van hout een relatief hoog vochtgehalte en een gering volumegewicht hebben, en door de enorme logistieke impact is het transport hiervan in de meeste gevallen niet echt rendabel. In deze context speelt de prijs van de grondstoffen voor de productie van houtpellets in deze regio's een ondergeschikte rol, in vergelijking met Duitsland. De logistiek daarentegen vormt een bijzondere uitdaging en een belangrijke kostenfactor. Vandaar dat locaties die vlot bereikbaar zijn via autowegen en waterwegen de voorkeur krijgen.

Aangezien houtpellets gevoelig zijn voor vochtopname, worden ze doorgaans vervoerd en opgeslagen zoals graan. In vergelijking daarmee is opslag in open lucht en vervoer in open treinwagons aanzienlijk goedkoper. In veel gevallen bestaat een dergelijke infrastructuur al door het vervoer van kolen.

Om die reden is men zich in deze regio's gaan interesseren voor het torreficeren van biomassa en de daaropvolgende compressie (bv. pelletproductie). De vochtwerende eigenschappen en de grotere energiedichtheid worden daarbij als belangrijkste voordelen beschouwd.

Als voorbeeld van een pelletproductie kunnen we de pelletsfabriek ARKAIM vernoemen, die gevestigd is in Oost-Rusland, in de regio Khabarovsk. Hierbij gaat het om een installatie met een capaciteit van ca. 240.000 t/a, bestaande uit 2 lijnen met in totaal 8 persen voor pellets. De belangrijkste uitvoerder in dit project is de firma R.E.M. Engineering AG.

 

De installatie omvat in essentie het volgende:

 

-          ontschorsing en verbrijzeling van stamhout

-          opslag van vochtige spaanders

-          droging in trommeldroger

-          opslag van gedroogde spaanders

-          installatie voor pelletproductie en warmtekrachtcentrale op biomassa

 

De belangrijkste technische gegevens van de installatie:

 

-          Capaciteit: 240.000 ton houtpellets/jaar

-          Aantal persen: 10

-          Grondstof: rondhout, vochtig houtzaagsel, vochtige houtspaanders, gedroogde schaafspanen en gekapte houtstukken

-          Status: wordt momenteel gebouwd, inbedrijfstelling oktober/november 2011

 

 

Pellet_1

 

Pellet_2

 

Pellet_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nl/leistungsspektrum-nl/biomasseheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/waste-to-energy-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/motorheizkraftwerke-nl.html
nl/leistungsspektrum-nl/pellet-und-brikettproduktionsanlagen-nl.html
*